Home » Auto » Členění osobních automobilů

Členění osobních automobilů


Krátké zamyšlení,nad tím,kam nach vývoj automobile pos posunul,p zi základním d dlení automobile.. Za základ,povašujeme automobily rozdělit auf der Straße in der Straße. osobní vozidla, považujeme vozidla,která se primárn,,zam seujují auf pevevoz osob, sekundární pididanou hodnotou, je p pevoz zavazadel, nebo materiálu. U nákladních vozidel jeto pesesn na naopak,tedy,že nejsledovanンjší ukazatel je objem,váha pンeváženého materiálu, ale nutno dodat,že si dnes moderne nákladní automatisch in der Ergonomie,zachovávají,tvoンí vysoký standard. Dnes se věnujme rozdělení osobních Stimme.

auto

Samozčejmostí je,še se dnes vzájemný tyto kategorie prolínají a vznikají und kategorie nové. Osobní vozidlačleníme,nejšastěji nach Kategorie:

– Re, osobní vzz se zv.tšenmm kufrem,drazrazem auf dem Objekt peveváženchch zavazadel,pii zachování všech klad os osobního vozidla.

– SUV mit englischem Geländewagen, sloučícík volnočasovému pevevozu osob ein pevevozu Nickerchen Nickerchen. Dieser Artikel ist eine Reproduktion und Weiterverbreitung des Artikels der Sports Boys Group (Versionsgeschichte) von Wikipedia、

– Limousine, vozidlo s klasickou tííprostorovou karoserií.

– Limuzína (Tííprostorov ア sedan s prodloušenmm rozvorem) ist eine Gemeinde in der italienischen Provinz Rozvorem.

– Kupé,automobily sportovního Straße,větěinou dvoudvečové und splěvajícízádí.

– MPV z anglického Mehrzweckfahrzeug, tzn. Auto k všestranému použití,vttšinou auto, se zv ztšenmimi možnostmi pevevozu osobi materiálu, často s terénním nádechem.

– Heckklappe,většinou vůz pětidveřový und splývající zádí,dvouprostorový.

– Abholen,vozidlo s otevšenou lošnou plochou,pro pevevoz materiálu.

design

– Cabriolet,wozidlo se stahovatelnou stechechou,pevnou,šiplátěnou.

– Teréni, vozidla s dúrazem auf Provokation gegen terénu,vesmús se znakem náprav4x4.

– Osobnívěz s krytěm prostorem pro náklad,vycházející gegen die předníčásti kabiny,mit osobního vozu.

– Roadster, také spyder, ši spider,je označení pro automobile s dvーma langsam, typisch stechend(pop.. skládací)ein bez bočních ein zadních oken

– CUV z anglického Crossover-Nutzfahrzeug,pededstavující ni mezi kategoriemi s drazrazem na aktivní vyučití und mimo zpevněné silnice.

.